Cuộc mổ "cân não" sửa chữa trái tim bé sơ sinh chỉ nhỏ bằng... quả tim gà

Lên top