Cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con sản phụ được bác sĩ cứu từ tay "thần chết"

Mẹ con sản phụ được cứu về từ tay "thần chết" đã được hội ngộ sau nhiều ngày xa cách. Ảnh: BVCC
Mẹ con sản phụ được cứu về từ tay "thần chết" đã được hội ngộ sau nhiều ngày xa cách. Ảnh: BVCC
Mẹ con sản phụ được cứu về từ tay "thần chết" đã được hội ngộ sau nhiều ngày xa cách. Ảnh: BVCC
Lên top