Cửa hàng ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động sau 0h ngày 23.4

Các cửa hàng kinh doanh sẽ được mở lại từ từ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh: Tạ Quang
Các cửa hàng kinh doanh sẽ được mở lại từ từ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh: Tạ Quang
Các cửa hàng kinh doanh sẽ được mở lại từ từ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh: Tạ Quang
Lên top