Cử tri, người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch

Cử tri đi bỏ phiếu phải khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Cử tri đi bỏ phiếu phải khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Cử tri đi bỏ phiếu phải khai báo y tế. Ảnh: Phạm Đông
Lên top