Cử tri duy nhất ở Bệnh viện Việt Đức bỏ phiếu bầu cử trên giường bệnh

Bác sĩ động viên cử tri Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Minh Vũ
Bác sĩ động viên cử tri Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Minh Vũ
Bác sĩ động viên cử tri Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Minh Vũ
Lên top