Cụ ông 20 năm không nuốt nổi một miếng cháo trọn vẹn

BS thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
BS thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
BS thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Lên top