Cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người thừa Cholesterol

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa Cholesterol trong cơ thể. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa Cholesterol trong cơ thể. Ảnh: BYT
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa Cholesterol trong cơ thể. Ảnh: BYT
Lên top