COVID-19: "Sẽ không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa"

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long phân tích thêm về chùm ca bệnh tại Hải Dương. Ảnh: VGP/Đình Nam
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long phân tích thêm về chùm ca bệnh tại Hải Dương. Ảnh: VGP/Đình Nam
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long phân tích thêm về chùm ca bệnh tại Hải Dương. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top