COVID-19: Hà Nội kêu gọi người ở vùng dịch về từ 1.3 đi xét nghiệm miễn phí

Hà Nội xét nghiệm miễn phí cho công dân nhập cảnh từ 1.3
Hà Nội xét nghiệm miễn phí cho công dân nhập cảnh từ 1.3
Hà Nội xét nghiệm miễn phí cho công dân nhập cảnh từ 1.3
Lên top