COVID-19 có thể lây sang vật nuôi, Bộ Y tế khuyến cáo không nên tiếp xúc

Nhiều loại động vật từng được ghi nhận mắc COVID-19, trong đó có vật nuôi, thú tại khu bảo tồn... Ảnh: Thùy Linh
Nhiều loại động vật từng được ghi nhận mắc COVID-19, trong đó có vật nuôi, thú tại khu bảo tồn... Ảnh: Thùy Linh
Nhiều loại động vật từng được ghi nhận mắc COVID-19, trong đó có vật nuôi, thú tại khu bảo tồn... Ảnh: Thùy Linh
Lên top