COVID-19: 18 ngày không lây nhiễm cộng đồng, các ổ dịch đã được kiểm soát

Số người cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Số người cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Số người cách ly phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top