COVID-19: 0 ca mắc mới, 6 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top