Công tác y tế đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp như thế nào?

Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào trường. Ảnh: Sơn Tùng
Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào trường. Ảnh: Sơn Tùng
Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi vào trường. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top