Công nhân ra, vào huyện Thuận Thành để làm việc cần các giấy tờ gì?

Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Xét nghiệm xuyên đêm ở Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: BNTC.
Lên top