Công khai giá thuốc, nhưng vẫn mỗi nơi một giá!

Loại thuốc đang được bán tại một cửa hàng thuốc tại Hà Nội có chênh lệch giá so với giá bán công khai trên Cổng Công khai Y tế. Ảnh: Linh Nhàn
Loại thuốc đang được bán tại một cửa hàng thuốc tại Hà Nội có chênh lệch giá so với giá bán công khai trên Cổng Công khai Y tế. Ảnh: Linh Nhàn
Loại thuốc đang được bán tại một cửa hàng thuốc tại Hà Nội có chênh lệch giá so với giá bán công khai trên Cổng Công khai Y tế. Ảnh: Linh Nhàn
Lên top