Công bố thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Đà Nẵng

Các chuyên gia đang tập trung cứu chữa các bệnh nhân tại Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia đang tập trung cứu chữa các bệnh nhân tại Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia đang tập trung cứu chữa các bệnh nhân tại Đà Nẵng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top