Công bố nhiều phương pháp điều trị mới mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Nhiều nghiên cứu mới nhất về phương pháp điều trị ung thư được công bố. Ảnh: Thuỳ Linh.
Nhiều nghiên cứu mới nhất về phương pháp điều trị ung thư được công bố. Ảnh: Thuỳ Linh.
Nhiều nghiên cứu mới nhất về phương pháp điều trị ung thư được công bố. Ảnh: Thuỳ Linh.
Lên top