Công bố hàng loạt địa điểm liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới

Cán bộ y tế tham gia phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế tham gia phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế tham gia phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top