Công bố 2 ca mắc COVID-19 mới

Bác sĩ được trang bị bảo hộ khi tiếp xúc các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Bác sĩ được trang bị bảo hộ khi tiếp xúc các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Bác sĩ được trang bị bảo hộ khi tiếp xúc các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top