Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ vật tư y tế các tỉnh Bắc Lào

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (đứng giữa) trao vật tư y tế tặng Công an tỉnh các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào). Ảnh: Trung Hiếu.
Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (đứng giữa) trao vật tư y tế tặng Công an tỉnh các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào). Ảnh: Trung Hiếu.
Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (đứng giữa) trao vật tư y tế tặng Công an tỉnh các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo (nước CHDCND Lào). Ảnh: Trung Hiếu.
Lên top