Còn 6 người dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân 91 phục hồi đáng ngạc nhiên

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top