Còn 15 ca mắc COVID-19 rất nặng

Các chuyên gia hội chẩn ca bệnh mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Hảo.
Các chuyên gia hội chẩn ca bệnh mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Hảo.
Các chuyên gia hội chẩn ca bệnh mắc COVID-19 nặng. Ảnh: Lê Hảo.
Lên top