Có thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top