Có thể có nguồn lây khác song song với điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top