Cơ sở y tế phải công khai những gì cho người bệnh?

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy Linh
Lên top