Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng khẩn cấp ứng phó sau ca nghi COVID-19

Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện cách ly vì ca nghi mắc COVID-19 (ảnh chụp chiều 24.7). Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện cách ly vì ca nghi mắc COVID-19 (ảnh chụp chiều 24.7). Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện cách ly vì ca nghi mắc COVID-19 (ảnh chụp chiều 24.7). Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top