Có nhiều ca mắc cộng đồng, Đà Nẵng lập Bệnh viện dã chiến hơn 1.000 giường

Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng. Ảnh: TT
Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng. Ảnh: TT
Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng. Ảnh: TT
Lên top