Có lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung hay không?

Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: LĐO
Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: LĐO
Khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top