Cơ hội để trở thành quốc gia hàng đầu xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế

Khẩu trang sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu mạnh của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Khẩu trang sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu mạnh của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Khẩu trang sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu mạnh của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Lên top