Cô giáo với nghề tay ngang chữa bệnh gút cứu người