Có cần test nhanh COVID-19 100% cho cộng đồng hay quần thể không?

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top