Chuyển sang giai đoạn tấn công COVID-19 bằng xét nghiệm sàng lọc diện rộng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia ngày 10.5. Ảnh: Văn Điệp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia ngày 10.5. Ảnh: Văn Điệp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia ngày 10.5. Ảnh: Văn Điệp
Lên top