"Chuyện lạ" ngày 30 Tết: Bệnh viện Việt Đức trống giường cấp cứu

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC
Lên top