Chuyện giờ mới kể sau ca đỡ đẻ sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Sản phụ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được mổ sinh thành công. Ảnh: Hoà Vang
Lên top