Chuyên gia y tế: Khi dịch đã ổn Hà Nội nên mở cửa, không đóng mãi được

Hà Nội hiện chưa cho phép bán đồ ăn tại chỗ.
Hà Nội hiện chưa cho phép bán đồ ăn tại chỗ.
Hà Nội hiện chưa cho phép bán đồ ăn tại chỗ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top