Chuyên gia y tế: Ca chỉ điểm ở Hà Nội là phần nổi của tảng băng chìm

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Lên top