Chuyên gia so sánh điểm khác giữa vụ dịch COVID-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng

Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm rộng trong cộng đồng. Ảnh: AC
Lên top