Chuyển đổi số y tế quốc gia đã góp phần chống dịch COVID-19 thành công

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC.
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC.
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: HCDC.
Lên top