Chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chuyển bệnh nhân 416 về Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top