"Chúng ta không thiếu oxy nhưng nhiều chỗ không có bồn chứa oxy"

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến 700 điểm cầu trên toàn quốc. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến 700 điểm cầu trên toàn quốc. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến 700 điểm cầu trên toàn quốc. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top