Chùm ca bệnh ở Times City phức tạp, nguồn lây chưa xác định

Khu vực phong tỏa tòa nhà Park 11.
Khu vực phong tỏa tòa nhà Park 11.
Khu vực phong tỏa tòa nhà Park 11.
Lên top