Chuẩn bị tâm thế "làm quan" cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: PV
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: PV
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: PV
Lên top