Chuẩn bị đón Tết thế nào để an toàn trong dịch COVID-19?

Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Cán bộ y tế đang thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top