"Chưa ai nói dịch COVID-19 ở Hà Nội vĩnh viễn không còn"

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học thông tin báo chí chiều 28.7. Ảnh: Tùng Lâm
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học thông tin báo chí chiều 28.7. Ảnh: Tùng Lâm
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học thông tin báo chí chiều 28.7. Ảnh: Tùng Lâm
Lên top