Chủ tịch TP.Hồ Chí Minh lưu ý BV Chợ Rẫy tránh lặp lại như BV Bạch Mai

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTBC.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTBC.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTBC.
Lên top