Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân lan dịch trong khu công nghiệp

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top