Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Quốc tế City