Chủ tịch quận, huyện được Hà Nội uỷ quyền ra các quyết định cách ly

Lên top