Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn cho TS.BS Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: BV cung cấp.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn cho TS.BS Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: BV cung cấp.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc chuyên môn cho TS.BS Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top