Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tìm nguồn cung nguyên liệu sản xuất khẩu trang

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Lên top